Het Project

De Russische componist en pianist Nikolai Medtner (1880 – 1951) verdient een prominente plek op de concertpodia.

Mezzosopraan Ekaterina Levental en pianist Frank Peters zetten zich in met hun Medtner project voor het vergroten van de bekendheid van zijn muziek, met name zijn liederen.

Zij geven concerten en maken registraties van zijn integrale lied repertoire – bestaande uit meer dan 100 liederen – die ze uitbrengen op een unieke serie CD’s.

Medtner’s muziek openbaart andere en volstrekt eigen werelden. Hij is een architect die met klank diamanten weet te slijpen. Profetisch, integer, eigenwijs, verstild, wild en stuurs de essensie van zijn waarheid onderzoekt. En daarmee een nieuwe, persoonlijke en pure schoonheid weet te creëren.

De muziek van Medtner’s vertegenwoordigt iets heel bijzonders. Het is onmiskenbaar: de melodieën en harmonieën zijn onnavolgbaar in de manier waarop ze uit de piano worden getrokken, een instrument dat zowel door Medtner als door Chopin werd gekoesterd. Vandaag, bijna 70 jaar na de dood van Medtner, willen wij, de makers van dit project, bewerkstelligen dat het heroïsche, zelfopofferende werk waaraan hij zijn hele leven wijdde niet voor niets was.
Zijn muziek, doordrongen van de kracht van zijn machtige geest en de schoonheid waarin hij geloofde, betekent het ontdekken van een nieuw leven. – Frank Peters en Ekaterina Levental