Het Project

(English below)

De Russische componist en pianist Nikolai Medtner (1880 – 1951) verdient een prominente plek op de concertpodia.

Mezzosopraan Ekaterina Levental en pianist Frank Peters zetten zich in met hun Medtner project voor het vergroten van de bekendheid van zijn muziek, met name zijn liederen.

Zij geven concerten en maken registraties van zijn integrale lied repertoire – bestaande uit meer dan 100 liederen – die ze uitbrengen op een unieke serie CD’s.

Medtner’s muziek openbaart andere en volstrekt eigen werelden. Hij is een architect die met klank diamanten weet te slijpen. Profetisch, integer, eigenwijs, verstild, wild en stuurs de essensie van zijn waarheid onderzoekt. En daarmee een nieuwe, persoonlijke en pure schoonheid weet te creëren.

De eerste vier uitgaven van de CD’s  werden met veel succes ontvangen door de pers en publiek. Men spreekt van een ‘triomf’ en roemt de overtuigende wijze waarop de muziek wordt benaderd en uitgevoerd.

De eerste CD ‘Incantation’ won in september 2021 de belangrijkste Russische muziekprijs Pure Sound Award. Pure Sound Award wordt uitgereikt door de Russische Muziek Unie voor de beste opname van de Russische muziek. Onze CD won de prijs in de categorie ‘Vocale Kamermuziek’.

De muziek van Medtner’s vertegenwoordigt iets heel bijzonders. Het is onmiskenbaar: de melodieën en harmonieën zijn onnavolgbaar in de manier waarop ze uit de piano worden getrokken, een instrument dat zowel door Medtner als door Chopin werd gekoesterd. Vandaag, bijna 70 jaar na de dood van Medtner, willen wij, de makers van dit project, bewerkstelligen dat het heroïsche, zelfopofferende werk waaraan hij zijn hele leven wijdde niet voor niets was.
Zijn muziek, doordrongen van de kracht van zijn machtige geest en de schoonheid waarin hij geloofde, betekent het ontdekken van een nieuw leven. – Frank Peters en Ekaterina Levental

Medtner Project in de Pers

Recensie van Hans Visser, Noord-Hollands Dagblad, april 2023

Recensie van Aart van der Wal in Opus Klassiek, februari 2023

Recensie van Lynn René Bayley in The Art Music Lounge, februari 2023

Interview Passaggio Late Night, met Pieter van Nes, 17 februari 2023

Recensie door Peter J. Rabinowitz in Fanfare Magazine USA, sep/oct. 2022

Recensie van Henriette Posthuma de Boer in De Liedvriend, april 2022

Recensie van Arnoud Heerings in Katholiek Nieuwsblad, februari 2022

Recensie van Lynn René Bayley in The Art Music Lounge, januari 2022

Recensie door Gerard Scheltens in Opus Klassiek, november 2021

Recensie door Peter J. Rabinowitz in Fanfare Magazine USA, sep/oct. 2021

Publicatie in De Nieuwe Muze door Elger Niels, juni 2021

Live TV uitzending Podium Witteman, 11 april 2021

Recensie van Marnix Bilderbeek in Luister Magazine, april 2021

Recensie van Margarethe Coonstra in ND, maart 2021

Recensie van Benjamin Rous in de Klassieke Zaken, maart 2021

Recensie van Lynn René Bayley in The Art Music Lounge, februari 2021

Recensie van Jan de Kruijff in Musikalifeiten, februari 2021

Recensie door Gerard Scheltens in Opus Klassiek, februari 2021

Recensie van Jenny Camilleri in De Volkskrant, februari 2021

Programma live vanuit Spiegelzaal Concertgebouw, 7 februari 2021

Programma Podium, NPO Radio 4 met Dieuwertje Blok, 5 februari 2021

Artikel van Peter van der Lint in Trouw, februari 2021

Radio 4 NPO Avondconcert, 4 februari 2021 vanuit de Bethlehemkerk Amsterdam

Recensie Fanfare Magazine USA, december 2020

Artikel van Olga de Kort in Piano Forum Rusland, december 2020

Recensie van Olga de Kort in Piano Bulletin, december 2020

Recensie van Basia Jaworksi op Basia con Fuoco, december 2020

Recensie van Lynn René Bayley in The Art Music Lounge, augustus 2020

Recensie van Piet Baaijens in Reformatorisch Dagblad, juli 2020

Recensie van Gerard van der Leeuw in De Rode Leeuw, juni 2020

Artikel van Sandra Kooke in Trouw, mei 2020

Artikel van Joep Christenhusz in NRC, mei 2020

Artikel van Guido van Oorschot in de Volkskrant, mei 2020

Recensie CD Incantation door Margaretha Coornstra, Nederlands Dagblad, mei 2020

Recensie van Hans Visser in  Noordhollands Dagblad / Gooi en Eemlander / Leidsch Dagblad / Haarlems Dagblad, mei 2020

Recensie van Erik Voermans in het Parool, mei 2020

Recensie van Bas van Putten in de Groene Amsterdammer, mei 2020

Recensie van Erik Voermans in De Dagblad van het Noorden en Leeuwarder Courant, mei 2020

Recensie in ZING Magazine, mei 2020

Recensie van Gerard Scheltens in Opus Klassiek, mei 2020

Artikel van Hein van Eekert in Klassieke Zaken, mei 2020

Artikel van François van den Anker in Place de l’Opera, mei 2020

Recensie van Maarten-Jan Dongelmans in De Gelderlander, mei 2020

Recensie van Jan de Kruijff in Musicalifeiten, mei 2020

NPO Radio 4, 5 uitzendingen in het programma Passagio, rubriek Hollandse Nieuwe door Lex Bohlmeijer, 11-15 mei 2020

NPO Radio 4, Programma Podium, interview met Hans Haffmans, vanaf 18.03 uur

The Project
The composer and pianist Nikolai Medtner (1880-1951) deserves an important place on today’s concert stages.
Mezzo-soprano Ekaterina Levental and pianist Frank Peters devote themselves to this project to better spread the renown of his music, specifically to that of his songs. They are now giving extensive concert tours and are in the process of making recordings of his complete vocal repertoire – consisting of more than 100 songs – to be released in a unique series of CD’s.
Medtner’s music reveals worlds different from ours; worlds unmistakably his. An architect able to grade diamonds with sound. He manifests prophecy, sincerity, willfulness, tranquility, tempestuousness, and always manages to guide the essence of truth. It is with these traits that he is able to create a new, personal, and pure beauty.

“Medtner’s music represents something very special. The melodies and the harmonies are undeniable and inimitable in the way they are drawn out of the piano; an instrument cherished in the same ways by Medtner as by Chopin. That is why, almost 70 years after his death, we want to ensure that this heroic, self-sacrificing work, which he dedicated his life to, isn’t for nothing.
His music, drenched in the strength of a persevering spirit and in the beauty in which he believed, signifies the uncovering of a new life.” – Frank Peters and Ekaterina Levental