Ekaterina & Frank

(English below)

Ekaterina Levental

Ekaterina werd geboren in Tasjkent, de hoofdstad van Oezbekistan, een republiek in de voormalige Sovjet-Unie. Zij studeerde zang aan het Koninklijk Conservatorium Den Haag en harp aan de Conservatoria van Enschede, Detmold (Duitsland) en Rotterdam. Voor beide behaalde zij het cum laude haar masterdiploma. Ze studeerde harp bij o.a. Alexandre Bonnet, Godelieve Schrama, Germaine Lorenzini en Catherine Michel. En zang bij o.a. Meinard Kraak, Rita Dams, Barbara Pearson, Valerie Guillorit, Paul Triepels en op dit moment wordt ze gecoacht door Margreet Honig.

Ze begon haar carrière als harpiste en zangeres met het harp-duo Bilitis, samen met Eva Tebbe, waarmee ze 18 jaar in binnen- en buitenland optrad en diverse internationale prijzen won. Het duo maakte eigen arrangementen, gaf compositieopdrachten en maakte muziektheater voorstellingen. Duo Bilitis produceerde drie CD’s met muziek van o.a. Debussy, Ravel, Franck, Granados en De Falla.

Ekaterina maakt daarnaast carrière als operazangeres en theaterperformer. Zij werkte als soliste met opera- en muziektheatergezelschappen als De Nationale Opera, LOD Gent België, Opera Trionfo, Jan Fabre/Troubleyn België, Hollands Diep Dordrecht, Opera Spanga, Veenfabriek Leiden, Jeugdtheater Sonnevanck, Opera Nijetrijne, Holland Opera, Toneelhuis Antwerpen, Silbersee, LeineRoebana, Diamantfabriek, World Opera Lab en anderen. Ze was te zien op internationale podia en festivals als Holland Festival, O-Festival Rotterdam, Aurora Festival, Emmy Verhey Festival, Festival Musica Nova, Grachtenfestival, Oerol, World Harp Congress, Avignon Festival, Korea National Opera, Calais Opera House en Tokyo Opera House.

Met Chris Koolmees ontwikkelt Ekaterina onder de naam LEKS Compagnie diverse muziektheaterprojecten, waaronder het autobiografisch drieluik De Weg – De Grens – Schoppenvrouw. 6 LEKS producties spelen op dit moment door het hele land. LEKS was ook te zien in Spanje, Estland, Frankrijk, België, Zuid-Afrika, Cyprus, Oekraïne, Japan en Oezbekistan.

Ekaterina geeft ook solo concerten waarbij zij zichzelf begeleidt op de harp.

Info: www.ekaterina.nl en www.leks.nu

Het was de liefde op het eerste gehoor, toen ik dankzij pianist Frank Peters voor het eerst met de muziek van Medtner in aanraking kwam. Een gevoel van diepe herkenning, alsof iets wat je altijd al wist opeens geopenbaard werd. Medtner’s muziek beschikt over betoverende kracht en ik ben hem nederig dankbaar voor zijn vermogen om mij naar een andere wereld te kunnen voeren.

Foto: Feriet Tunc

Frank Peters

Frank Peters studeerde bij Janine van Mever aan de Arnhemse Hogeschool voor de Kunsten en vervolgens bij Jan Wijn aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam. Zijn einddiploma’s behaalde hij “Cum Laude”. Aanvullend volgde hij lessen bij Peter Feuchtwanger, Elisabeth Leonskaja, Hans Leygraf, Gyorgy Sebök en Boris Berman.
Na het winnen van verschillende prijzen op nationale en internationale concoursen, waaronder het Internationale Prokofjev Concours te Sint-Petersburg, concerteerde hij op alle grote podia van Nederland. Daarnaast trad hij op in bijna alle landen van Europa, Rusland, China, Australië en in de Verenigde Staten.

Pianist Frank Peters is actief in de meest uiteenlopende genres van de pianoliteratuur. Als solist trad hij op met onder andere Het Radio Filharmonisch Orkest, Het Radio Symfonie Orkest, Het Residentie Orkest, Het Gelders Orkest en het Pools Nationaal Radio Orkest in pianoconcerten van Rachmaninov, Prokofjev, Sjostakovitsj, Schnittke, Ravel, Gershwin, Górecki, Beethoven en Bach.

Daarnaast is hij een veelgevraagde partner in kamermuziek. Zo speelde hij met het Quatuor Danel het ongekend gecompliceerde pianokwintet van Sorabji. Deze samenwerking leidde tot een intensieve band met dit vermaarde kwartet en tot vertolkingen van pianokwintetten van Medtner, Respighi, Fauré, Franck, Sjostakovitsj, Weinberg, Chausson en Schnittke. Daarnaast trad hij op met onder anderen Emmy Verhey, Phillip Graffin, Tatiana Samouil, Eldar Nebolsin, Paavali Jumppanen, Vladimir Mendelssohn, Mikhail Zemtsov, Gérard Caussée, Quatuor Mailbran, Zemlinsky Quartet en Oxalys.

In 2003 realiseerde Frank Peters een programma rondom de Canadese componist Vivier in samenwerking met het Zephyr Kwartet. Dit programma is in 2005 op het Holland Festival in reprise gegaan en oogstte in alle grote dagbladen lovende kritieken. Het “Melbourne International Arts Festival” nam het programma in 2006 over. In februari 2004 gaf hij de wereldpremière van Hanna Kulenty’s derde pianoconcert op het festival ‘Musica Polonica Nova’. In februari 2006 volgde de Nederlandse première met het Radio Filharmonisch Orkest in Muziekcentrum Vredenburg. Talloze concerten werden in binnen- en buitenland door radio en televisie geregistreerd. Ondertussen werkte hij aan Cd- opnamen met werken van Kulenty, Ter Veldhuis en Frederick van Rossum. Ook met hetHexagon Ensemble, waarvan Frank sinds 2007 de pianist is, nam hij cd’s op met werken van Engelse en Nederlandse componisten.

Frank Peters is als hoofdvakdocent verbonden aan het Coservatorium van Amsterdam en geeft met enige regelmaat masterclasses in Frankrijk, België, Italië en China. Zijn studenten zijn succesvol op nationale- en internationale concoursen.

Info: www.frankpeters.nl

Mijn grote liefde voor Rachmaninoff bracht me bij Medtner. Ooit kocht ik in de Sovjet Unie een, naar bleek ook in dat land, schaars bandje met Skazki (‘sprookjes’ of ‘vertellingen’) van Medtner. De muziek bleef lang op mijn vleugel liggen. Heel langzaam ontdekte ik dat het een heel bijzondere en unieke wereld bleek. Zeker verwant aan Rachmaninoff maar daarnaast volstrekt eigen en zeer Russisch.

Medtner’s vocale werken zijn op vele fronten een lusthof voor mij. Het allerbelangrijkste is voor mij dat ik in zijn muziek mijn ziel, mijn gevoelsleven gespiegeld zie.  

Foto: Marije van den Berg

Ekaterina Levental

Ekaterina was born in Tashkent, the capital of Uzbekistan, a republic in the former Soviet Union. She studied singing at the Royal Conservatory of The Hague and harp at the Conservatories of Enschede, Detmold (Germany) and Rotterdam. She obtained her master’s degree cum laude for both. In recent years Ekaterina is being coached by Margreet Honig.

She started her career as a harpist and singer with harp duo Bilitis, together with Eva Tebbe, with whom she performed for 18 years and won several international prizes. The duo made their own arrangements, gave composition assignments and made music theater performances. Duo Bilitis produced three CDs with music by Debussy, Ravel, Franck, Granados and De Falla, among others.

Ekaterina performs in opera and theaterperformances. She has worked as a soloist with opera and music theater companies such as De Nationale Opera, LOD Gent Belgium, Opera Trionfo, Jan Fabre/Troubleyn Belgium, Hollands Diep Dordrecht, Opera Spanga, Veenfabriek Leiden, Theater Sonnevanck, Opera Nijetrijne, Holland Opera, Toneelhuis Antwerp, Silbersee , LeineRoebana, Diamantfabriek, World Opera Lab and others. She has performed on international stages and festivals such as Holland Festival, O-Festival Rotterdam, Aurora Festival, Emmy Verhey Festival, Festival Musica Nova, Grachtenfestival, Oerol, World Harp Congress, Avignon Festival, Korea National Opera, Calais Opera House and Tokyo Opera House.

With Chris Koolmees Ekaterina produces various music theater projects as a group called LEKS Compagnie, including the autobiographical triptych De Weg – De Grens – Schoppenvrouw. 6 LEKS productions are currently playing throughout the Netherlands and Belgium. And LEKS played in Spain, Estonia, France, South Africa, Cyprus, Ukraine, Japan and Uzbekistan.

Ekaterina also gives solo concerts where she accompanies herself on the harp.

Info: www.ekaterina.nl en www.leks.nu

“It was love at first hearing when I came into contact, thanks to pianist Frank Peters, for the first time with the music of Nikolai Medtner. A feeling of deep recognition, as if something that you already knew for your whole life suddenly reveals itself for the first time. Medtner’s music had a mesmerizing force and I am humbly thankful for his ability to fly me to a different world.”

Photo: Feriet Tunc

Frank Peters

Frank Peters studied with Janine van Mever at the Arnhemse Hogeschool voor de Kunst and afterwards with Jan Wijn at the Sweelinck Conservatorium te Amsterdam; at both having received his diplomas “Cum Laude”. Additionally, he followed lessons with Peter Feuchtwanger, Elisabeth Leonskaja, Hans Leygraf, Gyorgy Sebök and Boris Berman.
After winning diverse prizes in national and international competitions, including the International Prokofiev Competition in St. Petersburg, he gave concerts in all of the Netherlands’ greatest halls. Afterwards, he performed in almost every country in Europe, as well as in Russia, China, Australia, and the United States.
Frank Peters is active in the most diverse genres of the piano literature. As soloist he has played with, among others, Het Radio Filharmonisch Orkest, Het Radio Symfonie Orkest, Het Residentie Orkest, Het Gelders Orkest and het Pools Nationaal Radio Orkest with piano concertos of Rachmaninov, Prokofiev, Shostakovich, Schnittke, Ravel, Gershwin, Górecki, Beethoven, and Bach. He is additionally in high demand as a chamber music partner. Notably, he has played, together with the Danel Quartet, the unknown and complicated piano quintet of Sorabji. This collaboration led to an intense bond with this renowned quartet and to interpretations of the piano quintets of Medtner, Respighi, Fauré, Franck, Shostakovich, Weinberg, Chausson and Schnittke. He has furthermore collaborated with, among others, Emmy Verhey, Phillip Graffin, Tatiana Samouil, Eldar Nebolsin, Paavali Jumppanen, Vladimir Mendelssohn, Mikhail Zemtsov, Gérard Caussée, Quatuor Mailbran, Zemlinsky Quartet en Oxalys. In 2003, Frank created a program around the Canadian composer Vivier together with the Zephyr Quartet. This program was revived in 2005 and performed at the Holland Festival receiving praise from the leading Dutch newspapers. The “Melbourne International Arts Festival” took the program over in 2006. In February of 2004, Frank gave the world premiere of Hanna Kulenty’s Third Piano Concerto during the festival ‘Musica Polonica Nova.’ In February of 2006 followed the Dutch Premiere with the Radio Filharmonisch Orkest in Muziekcentrum Vredenburg. Countless concerts are given inside and outside the Netherlands, recorded on both the radio and television. Meanwhile, he has worked on CD-recordings with the works of Kulenty,
Ter Veldhuis and Frederick van Rossum. Also, together with the Hexagon Ensemble where he has been the pianist since 2007, he has also recorded works of English and Dutch composers. Frank Peters is a main-subject teacher at the Conservatorium van Amsterdam and gives, with a certain regularity, masterclasses in France, Belgium, Italy, and China. His students are successful in national and international competitions.

Info: www.frankpeters.nl

“My immense love for Rachmaninoff brought me to Medtner. I bought once in the Soviet Union, also scarce in that country, a volume with skazki (‘fairytales’) by Medtner. The music remained for a long time on my piano and very slowly I discovered what an incredibly special and unique world it turned out to be. Certainly in relation to Rachmaninoff but at the same time completely personal and very Russian.
Medtner’s vocal works are in many ways a garden of pleasure for me. The most important is that I see, in his music, a mirror of my soul, of my emotional life.”

Photo: Marije van den Berg