Het Project

(English below)

De Russische componist en pianist Nikolai Medtner (1880 – 1951) verdient een prominente plek op de concertpodia.

Mezzosopraan Ekaterina Levental en pianist Frank Peters zetten zich in met hun Medtner project voor het vergroten van de bekendheid van zijn muziek, met name zijn liederen.

Zij geven concerten en maken registraties van zijn integrale lied repertoire – bestaande uit meer dan 100 liederen – die ze uitbrengen op een unieke serie CD’s.

Medtner’s muziek openbaart andere en volstrekt eigen werelden. Hij is een architect die met klank diamanten weet te slijpen. Profetisch, integer, eigenwijs, verstild, wild en stuurs de essensie van zijn waarheid onderzoekt. En daarmee een nieuwe, persoonlijke en pure schoonheid weet te creëren.

De muziek van Medtner’s vertegenwoordigt iets heel bijzonders. Het is onmiskenbaar: de melodieën en harmonieën zijn onnavolgbaar in de manier waarop ze uit de piano worden getrokken, een instrument dat zowel door Medtner als door Chopin werd gekoesterd. Vandaag, bijna 70 jaar na de dood van Medtner, willen wij, de makers van dit project, bewerkstelligen dat het heroïsche, zelfopofferende werk waaraan hij zijn hele leven wijdde niet voor niets was.
Zijn muziek, doordrongen van de kracht van zijn machtige geest en de schoonheid waarin hij geloofde, betekent het ontdekken van een nieuw leven. – Frank Peters en Ekaterina Levental

The Project
The composer and pianist Nikolai Medtner (1880-1951) deserves an important place on today’s concert stages.
Mezzo-soprano Ekaterina Levental and pianist Frank Peters devote themselves to this project to better spread the renown of his music, specifically to that of his songs. They are now giving extensive concert tours and are in the process of making recordings of his complete vocal repertoire – consisting of more than 100 songs – to be released in a unique series of CD’s.
Medtner’s music reveals worlds different from ours; worlds unmistakably his. An architect able to grade diamonds with sound. He manifests prophecy, sincerity, willfulness, tranquility, tempestuousness, and always manages to guide the essence of truth. It is with these traits that he is able to create a new, personal, and pure beauty.

“Medtner’s music represents something very special. The melodies and the harmonies are undeniable and inimitable in the way they are drawn out of the piano; an instrument cherished in the same ways by Medtner as by Chopin. That is why, almost 70 years after his death, we want to ensure that this heroic, self-sacrificing work, which he dedicated his life to, isn’t for nothing.
His music, drenched in the strength of a persevering spirit and in the beauty in which he believed, signifies the uncovering of a new life.” – Frank Peters and Ekaterina Levental