Ekaterina & Frank

(English below)

Ekaterina Levental

Ekaterina Levental werd geboren in Tasjkent, de hoofdstad van Oezbekistan, een republiek in de voormalige Sovjet Unie. Zij studeerde zang aan het Koninklijk Conservatorium Den Haag en harp aan de Conservatoria van Enschede, Detmold (Duitsland) en Rotterdam. Voor beide behaalde zij het cum laude haar master diploma. Ekaterina maakt op dit moment carrière als operazangeres en theaterperformer.

Zij werkt mee aan de producties van verschillende operahuizen en muziektheatergezelschappen en maakt eigen theaterproducties waarin zij haar talenten en mogelijkheden combineert. Zo werkte ze als soliste met opera- en muziektheatergezelschappen als De Nationale Opera, LOD Gent België, Opera Trionfo, Jan Fabre/Troubleyn België, Hollands Diep Dordrecht, Opera Spanga, Veenfabriek Leiden, Jeugdtheater Sonnevanck, Opera Nijetrijne, Holland Opera, Toneelhuis Antwerpen, Silbersee, LeineRoebana, Diamantfabriek en anderen.

Samen met harpiste Eva Tebbe vormt ze het succesvolle Duo Bilitis, waarmee ze diverse internationale prijzen won. Het duo treedt veelvuldig op in Nederland en het buitenland en heeft twee CD’s uitgebracht op het label ‘Brilliant Classics/Foreign Media’. Een nieuwe CD ‘Rêveries de Bilitis’ rond het werk van Claude Debussy is in 2018 uitgebracht en veel succes behaald door de pers en de luisteraars.

Samen met Chris Koolmees vormt Ekaterina LEKS Compagnie en ontwikkelt muziektheatervoorstellingen zoals Un Ballet Réaliste/Les Trois Sirènes, De Weg, De Grens, Pierrot Lunaire 2.0. In 2018 verscheen in samenwerking met Oranjewoud Festival een nieuwe voorstelling La Voix Humaine FaceTime, gebaseerd op het werk van Jean Cocteau en Francis Poulenc. In 2019 kwam een nieuwe voorstelling uit in samenwerking met B-Classic en Mode Museum Hasselt België: Schoppenvrouw.

Het was de liefde op het eerste gehoor, toen ik dankzij pianist Frank Peters voor het eerst met de muziek van Medtner in aanraking kwam. Een gevoel van diepe herkenning, alsof iets wat je altijd al wist opeens geopenbaard werd. Medtner’s muziek beschikt over betoverende kracht en ik ben hem nederig dankbaar voor zijn vermogen om mij naar een andere wereld te kunnen voeren.

Foto: Feriet Tunc

Frank Peters

Frank Peters studeerde bij Janine van Mever aan de Arnhemse Hogeschool voor de Kunsten en vervolgens bij Jan Wijn aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam. Zijn einddiploma’s behaalde hij “Cum Laude”. Aanvullend volgde hij lessen bij Peter Feuchtwanger, Elisabeth Leonskaja, Hans Leygraf, Gyorgy Sebök en Boris Berman.
Na het winnen van verschillende prijzen op nationale en internationale concoursen, waaronder het Internationale Prokofjev Concours te Sint-Petersburg, concerteerde hij op alle grote podia van Nederland. Daarnaast trad hij op in bijna alle landen van Europa, Rusland, China, Australië en in de Verenigde Staten.

Pianist Frank Peters is actief in de meest uiteenlopende genres van de pianoliteratuur. Als solist trad hij op met onder andere Het Radio Filharmonisch Orkest, Het Radio Symfonie Orkest, Het Residentie Orkest, Het Gelders Orkest en het Pools Nationaal Radio Orkest in pianoconcerten van Rachmaninov, Prokofjev, Sjostakovitsj, Schnittke, Ravel, Gershwin, Górecki, Beethoven en Bach.

Daarnaast is hij een veelgevraagde partner in kamermuziek. Zo speelde hij met het Quatuor Danel het ongekend gecompliceerde pianokwintet van Sorabji. Deze samenwerking leidde tot een intensieve band met dit vermaarde kwartet en tot vertolkingen van pianokwintetten van Medtner, Respighi, Fauré, Franck, Sjostakovitsj, Weinberg, Chausson en Schnittke. Daarnaast trad hij op met onder anderen Emmy Verhey, Phillip Graffin, Tatiana Samouil, Eldar Nebolsin, Paavali Jumppanen, Vladimir Mendelssohn, Mikhail Zemtsov, Gérard Caussée, Quatuor Mailbran, Zemlinsky Quartet en Oxalys.

In 2003 realiseerde Frank Peters een programma rondom de Canadese componist Vivier in samenwerking met het Zephyr Kwartet. Dit programma is in 2005 op het Holland Festival in reprise gegaan en oogstte in alle grote dagbladen lovende kritieken. Het “Melbourne International Arts Festival” nam het programma in 2006 over. In februari 2004 gaf hij de wereldpremière van Hanna Kulenty’s derde pianoconcert op het festival ‘Musica Polonica Nova’. In februari 2006 volgde de Nederlandse première met het Radio Filharmonisch Orkest in Muziekcentrum Vredenburg. Talloze concerten werden in binnen- en buitenland door radio en televisie geregistreerd. Ondertussen werkte hij aan Cd- opnamen met werken van Kulenty, Ter Veldhuis en Frederick van Rossum. Ook met hetHexagon Ensemble, waarvan Frank sinds 2007 de pianist is, nam hij cd’s op met werken van Engelse en Nederlandse componisten.

Frank Peters is als hoofdvakdocent verbonden aan het Coservatorium van Amsterdam en geeft met enige regelmaat masterclasses in Frankrijk, België, Italië en China. Zijn studenten zijn succesvol op nationale- en internationale concoursen.

Mijn grote liefde voor Rachmaninoff bracht me bij Medtner. Ooit kocht ik in de Sovjet Unie een, naar bleek ook in dat land, schaars bandje met Skazki (‘sprookjes’ of ‘vertellingen’) van Medtner. De muziek bleef lang op mijn vleugel liggen. Heel langzaam ontdekte ik dat het een heel bijzondere en unieke wereld bleek. Zeker verwant aan Rachmaninoff maar daarnaast volstrekt eigen en zeer Russisch.

Medtner’s vocale werken zijn op vele fronten een lusthof voor mij. Het allerbelangrijkste is voor mij dat ik in zijn muziek mijn ziel, mijn gevoelsleven gespiegeld zie.  

Foto: Marije van den Berg

Ekaterina Levental

Ekaterina Levental was born in Tashkent, the capital of Uzbekistan, a republic in the former Soviet Union. She studied singing at the Koninklijk Conservatorium Den Haag and harp at the Conservatoria van Enschede, Detmold (Germany) and Rotterdam. She received her master diplomas “Cum Laude” from both studies. Ekaterina makes her career, at this moment, as an opera singer and theater performer.
She collaborates with productions of various opera houses, musical theater companies, and also makes her own theater productions where she combines her both her talent and diverse capabilities. As soloist she has worked with opera and musical theater companies such as De Nationale Opera, LOD Gent België, Opera Trionfo, Jan Fabre/Troubleyn België, Hollands Diep Dordrecht, Opera Spanga, Veenfabriek Leiden, Jeugdtheater Sonnevanck, Opera Nijetrijne, Holland Opera, Toneelhuis Antwerpen, Silbersee, LeineRoebana, and Diamantfabriek among others.
Together with harpist Eva Tebbe, she forms the successful Duo Bilitis which has been the recipient of diverse international prizes. The duo performs extensively in the Netherlands as well as abroad and has released two CD’s for the label ‘Brilliant Classics/Foreign Media.’ A new CD ‘Rêveries de Bilitis’, encompassing works of Claude Debussy, gained a lot of success from the press and listeners alike during its release in 2018.
Together with Chris Koolmees, Ekaterina forms LEKS Compagnie and has designed musical theatre productions such as Un Ballet Réaliste/Les Trois Sirènes, De Weg, De Grens, and Pierrot Lunaire 2.0. In 2018, together with Oranjewoud Festival, a new production, La Voix Humaine FaceTime, appeared, based on the work of Jean Cocteau and Francis Poulenc. In
2019 a new production premiered, Schoppenvrouw, together with B-Classic and Mode Museum Hasselt België, the third part of an autobiographical trilogy.

“It was love at first hearing when I came into contact, thanks to pianist Frank Peters, for the first time with the music of Nikolai Medtner. A feeling of deep recognition, as if something that you already knew for your whole life suddenly reveals itself for the first time. Medtner’s music had a mesmerizing force and I am humbly thankful for his ability to fly me to a different world.”

Photo: Feriet Tunc

Frank Peters

Frank Peters studied with Janine van Mever at the Arnhemse Hogeschool voor de Kunst and afterwards with Jan Wijn at the Sweelinck Conservatorium te Amsterdam; at both having received his diplomas “Cum Laude”. Additionally, he followed lessons with Peter Feuchtwanger, Elisabeth Leonskaja, Hans Leygraf, Gyorgy Sebök and Boris Berman.
After winning diverse prizes in national and international competitions, including the International Prokofiev Competition in St. Petersburg, he gave concerts in all of the Netherlands’ greatest halls. Afterwards, he performed in almost every country in Europe, as well as in Russia, China, Australia, and the United States.
Frank Peters is active in the most diverse genres of the piano literature. As soloist he has played with, among others, Het Radio Filharmonisch Orkest, Het Radio Symfonie Orkest, Het Residentie Orkest, Het Gelders Orkest and het Pools Nationaal Radio Orkest with piano concertos of Rachmaninov, Prokofiev, Shostakovich, Schnittke, Ravel, Gershwin, Górecki, Beethoven, and Bach. He is additionally in high demand as a chamber music partner. Notably, he has played, together with the Danel Quartet, the unknown and complicated piano quintet of Sorabji. This collaboration led to an intense bond with this renowned quartet and to interpretations of the piano quintets of Medtner, Respighi, Fauré, Franck, Shostakovich, Weinberg, Chausson and Schnittke. He has furthermore collaborated with, among others, Emmy Verhey, Phillip Graffin, Tatiana Samouil, Eldar Nebolsin, Paavali Jumppanen, Vladimir Mendelssohn, Mikhail Zemtsov, Gérard Caussée, Quatuor Mailbran, Zemlinsky Quartet en Oxalys. In 2003, Frank created a program around the Canadian composer Vivier together with the Zephyr Quartet. This program was revived in 2005 and performed at the Holland Festival receiving praise from the leading Dutch newspapers. The “Melbourne International Arts Festival” took the program over in 2006. In February of 2004, Frank gave the world premiere of Hanna Kulenty’s Third Piano Concerto during the festival ‘Musica Polonica Nova.’ In February of 2006 followed the Dutch Premiere with the Radio Filharmonisch Orkest in Muziekcentrum Vredenburg. Countless concerts are given inside and outside the Netherlands, recorded on both the radio and television. Meanwhile, he has worked on CD-recordings with the works of Kulenty,
Ter Veldhuis and Frederick van Rossum. Also, together with the Hexagon Ensemble where he has been the pianist since 2007, he has also recorded works of English and Dutch composers. Frank Peters is a main-subject teacher at the Conservatorium van Amsterdam and gives, with a certain regularity, masterclasses in France, Belgium, Italy, and China. His students are successful in national and international competitions.

“My immense love for Rachmaninoff brought me to Medtner. I bought once in the Soviet Union, also scarce in that country, a volume with skazki (‘fairytales’) by Medtner. The music remained for a long time on my piano and very slowly I discovered what an incredibly special and unique world it turned out to be. Certainly in relation to Rachmaninoff but at the same time completely personal and very Russian.
Medtner’s vocal works are in many ways a garden of pleasure for me. The most important is that I see, in his music, a mirror of my soul, of my emotional life.”

Photo: Marije van den Berg